Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Индустриални сгради / Канцелария /

ас. арх. Костадин Попов

Архитектурен факултет, Катедра Индустриални сгради - Технически организатор

ас. арх. Костадин Попов
Кабинет A 705
Приемно време

Приемно време за индивидуални консултации за летен семестър 2023/2024, каб.705:

Петък от 14:00 ч. до 16:00 ч.

След предварително съгласуване на посочения мейл може да се уточни и друго приемно време за индивидуални консултации.

 

kpopov_far@uacg.bg

E-mail kpopov_far@uacg.bg

Лекционни курсове

  • "Индустриални сгради - I проект" - специалност "Архитектура", III-ти курс
  • "Индустриални сгради - II проект" - специалност "Архитектура", IV-ти курс

 

Образование

 

  • Университет по архитектура, строителство и геодезия - специалност "Архитектура" 2008 г.
  • Участие в стажантска програма (07.2006 г. - 08.2006 г.) - Санкт-Петербургски държавен архитектурно-строителен университет - Санкт-Петербург, Русия
  • Техник по строителство и архитектура - профил "Строителство и архитектура" (09.1992 г. - 06.1996 г.) - Строителен техникум „Христо Ботев“ - София, България

Членство

  • Камара на архитектите в България (КАБ) - рег. № 04281, с пълна проектантска правоспособност (ППП) от 2010 г.
  • "Дружество 22" към Съюз на архитектите в България (САБ).

Участие в международни проекти

 

  • Научно-изследователски урбанистичен проект „GROSEE Полюси на растеж в Югоизточна Европа“ по програма ESPON с водещ партньор Букурещки университет и партньори Национален технически университет в Атина (Гърция), Съюз на архитектите в България и университета "Ал Куза" в Яси (Румъния) (2012-2014) - реализиран