Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Канцелария /

Силвия Дошева

Ректорат, Катедра Учебни дейности - Инспектор

Геодезически факултет, Катедра Фотограметрия и картография - Секретар на катедра

Силвия Дошева