Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Канцелария /

Ирина Стоянова

Строителен факултет, Катедра Строителна механика - Секретар на катедра

Ирина Стоянова
E-mail meh_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2022