Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Канцелария /

Петя Кръстева

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика - Секретар на катедра

Геодезически факултет, Катедра Фотограметрия и картография - Секретар на катедра

Петя Кръстева