Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Канцелария /

мат. Албена Владимирова

Геодезически факултет - Инспектор на факултет

Факултет по транспортно строителство, Катедра Математика - Секретар на катедра

мат. Албена Владимирова
Кабинет Р326, Р208А
E-mail atv_fte@uacg.bg
Място и дата на раждане София
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 2006