Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Физика / Канцелария /

доц. д-р физ. Светлана Джамбова

Хидротехнически факултет, Катедра Физика - Ръководител катедра

Хидротехнически факултет, Катедра Физика

доц. д-р физ. Светлана Джамбова
Кабинет Р266
Приемно време

 

ВТОРНИК  /Tuesday/  11:00 - 12:00

СРЯДА  /Wesnesday/  13:30 - 14:30

Кабинет № 266 на етажа на катедра "Физика",

вход откъм ул. "Драган Цанков".

Телефон 3592-9635245/505
E-mail std_fhe@uacg.bg
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

Строителна физика за студентите от АФ.

Физика за студентите от СССА на английски език

Оценка на въздействието на физичните фактори за студентите от УУЗИ

Образование

висше, СУ, ФФ, Специалност: Инженерна физика - Квантова електроника, Втора специалност: Физика за учители

Езици

английски, руски

Научни интереси

Лазерна и теоретична спектроскопия на атоми и молекули, Строителна физика: Звукоизолация и акустика

Научна дейност

Вибрационна спектроскопия на молекули. Звукоизолация на ограждащи конструкции.

Членство

Съюз на физиците в България

Участие в проектиране и строителство

Проект за звукоизолация при реконструкция на диспечерска зала.

Участие в международни проекти

R.J. Churchill, H.P. Groger, K.P. Lo, S.T. Djambova - Computer Enhanced Eddy Current Detection of Hidden Substructure Edges and Holes. U.S. Department of the Air Force, Contract No. F33615-98-C-5154, August (2000).

Научни и академични длъжности

доктор по физика, доцент

Ключови думи за научно-изследователска дейност

спектроскопия, звукоизолация

Публикации

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ на доц. д-р по физика СВЕТЛАНА ТРИФОНОВА ДЖАМБОВА /МИНЧЕВА/ Част I Публикации в научни списания с ИФ 1. E.P. Vidolova-Angelova, D.A. Angelov, S.T. Mincheva, V.N. Fedoseev, A.D. Zuzikov, V.I. Mishin- Rydberg and Autoionization Tm States Investigation by the Three-step Laser Excitation and Electric Field Ionization Method. Zeitschrift fur Physik D – Atoms, Molecules and Clusters, v. 5, pp. 287-292 (1987). 2. E.P. Vidolova-Angelova, D.A. Angelov, S.T. Mincheva, V.N. Fedoseev, , V.I. Mishin, A.D. Zuzikov- Tm Autoionization Rydberg States in the Vicinity of the Third and Fourth Atomic Ionization Limit. Zeitschrift fur Physik D – Atoms, Molecules and Clusters, v. 13, pp. 115-121 (1989). 3. E.P. Vidolova-Angelova, D.A. Angelov, T.B. Krustev, S.T. Mincheva- Laser Spectroscopy Measurement of Radiative Lifetimes of Tm Rydberg States. Journal of Optical Society of America B, v. 6, pp. 2295-2299 (1989). 4. E.P. Vidolova-Angelova, D.A. Angelov, T.B. Krustev, S.T. Mincheva- Investigation of Lutetium Rydberg States by Laser Multistep Resonance Ionization Spectroscopy. Zeitschrift fur Physik D – Atoms, Molecules and Clusters, v. 23, pp. 215-218 (1992). 5. T.B. Krustev, S.T. Mincheva, D.A. Angelov, E.P. Vidolova-Angelova - Determination of Traces of Lutetium in Geological Samples by Resonance Ionization Spectroscopy. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, v. 8, pp. 1029-1031 (1993). 6. E.P. Vidolova – Angelova, D.A. Angelov, T.B. Krustev, S.T. Mincheva – Laser Resonance Ionization Spectroscopy of the Cerium Atom. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, v. 30, pp. 667-678 (1997). 7. S. Rashev, M. Stamova and S. Djambova - A Quantum Mechanical Description of Vibrational Motion in Benzene in Terms of a Completely Symmetrized Set of Complex Vibrational Coordinates and Wave Functions. Journal of Chemical Physics, v. 108, pp. 4797-4803 (1998). 8. E. Murgu, F. Ropke, S. Djambova and T.F. Gallagher – Changing Configurations with Electric Fields. Journal of Chemical Physics, v. 110, pp. 9500-9503 (1999). 9. R.R. Jones, B.J. Lyons, M.A. Baig, Svetlana T. Djambova and T.F. Gallagher – Isolated-core excitations in strong electric fields. III. The Ba 6pnk series Physical Review A, v. 62, pp. 033408-1 – 033408-7 (2000). 10. S.Rashev, D.C. Moule and S.T. Djambova – An improved 6D potential energy surface for ammonia Progress in Theoretical Chemical Physics, v.16, p.167 (2007). 11. S.Rashev, D.C. Moule and S.T. Djambova – Empirical Determination of the Harmonic Force Constants in Benzene. 4. The Fermi Resonances Journal of Physical Chemistry, sent for publication. Част II Публикации в научни списания без ИФ и доклади в сборници на конференции, публикувани в пълен текст 12. D.A. Angelov, E.P. Vidolova-Angelova, S.T. Mincheva – Laser Photoionization Set-up Designed as a High Resolution Spectrometer and an Ultrasensitive Element Analyzer. Bulgarian Journal of Physics, v. 14, p. 103 (1987). 13. С.Т. Минчева - Лазерна спектроскопия на високовъзбудени състояния на тулий Автореферат на кандидатска дисертация (1992). 14. T.B. Krustev, E.P. Vidolova-Angelova, D.A. Angelov, S.T. Mincheva- Ultratrace element analysis using laser photoionization spectroscopy, Analytical Laboratory, v. 1, p. 50-52 (1992). 15. D.A. Angelov, E.P. Vidolova-Angelova, S.T. Mincheva – Laser photoionization set-up for spectroscopy of highly excited atoms and trace element analysis, Трудове на XI Нац. Конф. По атомна спектроскопия с междунар. Участие /24-27.09.1986/, Варна – Дружба, с. 90-94 (1986). 16. Д. Ангелов, Е. Видолова-Ангелова, Т.Кръстев, С.Минчева – Лазер на багрило с автоматизирана пренастройка на честотата, Доклади от III Нац. Конф. С междунар. Участие Оптика и лазерна техника, Оптика “87 /18-20.05.1987, Варна/, т.I, стр. 244-247 (1987). 17. D.A. Angelov, E.P. Vidolova-Angelova, T.B. Krustev, S.T. Mincheva – Energies and decay characteristics of autoionization Rydberg Tm states, 20th EGAS Conf. Abstr. (12-15.07.1988, Graz, Austria), A4-20, p. 67-68(1988). 18. E.P. Vidolova–Angelova, D. Angelov, T. Krustev, S. Mincheva – Spectral characteristics of Tm highly excited Rydberg states, 22nd EGAS Conf. Abstr. (10-13 July 1990, Uppsala, Sweden), P2-75, V.II, p. 534-536 (1990). 19. E. Vidolova–Angelova, D. Angelov, T. Krustev, S. Mincheva – Theoretical and experimental investigation of highly excited Rydberg states of heavy atoms. Application to the rare earths., Proceedings of the 1st General Conf. of the Balkan Physical Union, (26-28 Sept. 1991, Thessaloniki, Greece), v.I, p.155-157 (1992). 20. E. Vidolova–Angelova, D. Angelov, T. Krustev, S. Mincheva – Systematic Investigation of Highly Excited Rydberg States of Lu, Tm and Ce, Proceedings of the 7th Internat. School on Quantum Electronics “Lasers – Physics and Applications”, (Sept. 28-Oct. 2 1992, Sofia, Bulgaria), (1992). 21. S. Djambova, R. Churchill – Method and device for nondestructive determination of centers of subsurface holes. Proceedings of Jubilee Scientific Conference, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, vol. 8, pp. 383-391, November (2002). 22. С.Т. Джамбова – “Физиката в обучението по архитектура и строителство: Оценка на защитата от шум”, Сборник с доклади на 32 Нац. Конф. По въпроси на обучението по физика “Интердисциплинарен подход в обучението по физика”, 13-18.05.2004г., Благоевград, с. (2004). 23. С.Т. Джамбова – „Оценка на звукоизолацията от въздушен шум при реконструкция на диспечерска зала в газово хранилище” сп. “Строителство”, №3, стр. 16, 2005. Част IIІ Участие в научно – приложни разработки 24. R.J. Churchill, H.P. Groger, K.P. Lo, S.T. Djambova - Computer Enhanced Eddy Current Detection of Hidden Substructure Edges and Holes. SBIR Phase II Final Report, U.S. Department of the Air Force, Contract No. F33615-98-C-5154, August (2000). 25. H.P. Groger, R.J. Churchill, M.T. Coolbaugh, S.T. Djambova – Configurable Gene-chip Finds Genetic Factors in Addiction. SBIR Phase I Final Report, U.S. National Institutes of Health: U.S. National Institute of Drug Abuse, Contract No. N43DA-0-7701, December (2000). 26. H.P. Groger, R.J. Churchill, M.T. Coolbaugh, S.T. Djambova – Aqueous Non-chromate Conversion Coatings for Aluminum Alloys. SBIR Phase II Final Report, U.S. Department of the Air Force, Contract No. F08637-99-C-6003, August (2001). 27. S.T. Djambova – Heterodine Detection Methods Applied to Closed-loop Alignment of an Optical Resonator. Proposal to NIST, Gaithersburg, Maryland, USA (2000).