Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Канцелария /

инж. Симеон Бояджиев

Център за кариерно развитие и следдипломна квалификация - Ръководител

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации - Инженер поддръжка

инж. Симеон Бояджиев
Кабинет 113
Приемно време

 05.06.2023 г. - от 12:00 до 13:00

 

 

E-mail sboyadjiev_fce@uacg.bg
Уебсайт sbojadjiev@yahoo.com
Място и дата на раждане гр.София

Образование

Магистър инженер "Хидротехнически съоръжения"

Членство

КИИП 

БДГЯ

Участие в научно-изследователски проекти

Възстановяване на бетонни и стоманобетонни конструкции под вода

Учебни материали

Курсови задачи и задания

Други

Информация