Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Финансово-счетоводен отдел / Управление

Управление

Финансово-счетоводен отдел

Финансово-счетоводен отдел
Адрес

бул. Христо Смирненски № 1,
1046 София, България

Приемно време 10:00-12:00, 14:00-16:00
Факс (+359 2) 866 10 96
E-mail fso@uacg.bg

Виолета Младенова
Началник отдел

Десислава Николова
Главен счетоводител

Зоя Ямболиева
Счетоводител

Соня Панева - Калеканова
Счетоводител

Елена Баръмова
Счетоводител

Любка Кръжева
Счетоводител

Мирослава Кирилова
Счетоводител

Катя Гачева
Счетоводител

Мая Дюлгерова
Счетоводител

Мая Стоянова-Крекманова
Счетоводител

Теодора Атанасова
Счетоводител

Диана Захариева
Касиер

Мария Сапунджиева
Инспектор студенти

Лидия Кръстева
Счетоводител при СССО

Розалина Димитрова
Счетоводител при СССО

Искра Алексиева
Касиер-счетоводител при СССО

Мария Толева
Касиер при СССО

Елена Бучкова
Касиер при СССО