Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Сектор студентски общежития / Управление /

инж. Бойко Кияков

Сектор студентски общежития - Началник сектор

инж. Бойко Кияков
Кабинет Студентски град,бл.35,ст.103
Приемно време

8.30 до 17.00ч.

Телефон 028689207
Факс 028689207
E-mail kiakov_fso@uacg.bg
Място и дата на раждане гр.София
Семейно положение семеен

Образование

1985 -1990г. -ВТУ''Тодор Каблешков'' -висше /ОКС - магистър/- Строителен инженер;

1994 - 1996г. -ВА''Г.С.Раковски'' -висше /ОКС - магистър/ - Логистика;

2013 - 2015г. - ТУ ''София'' - висше /ОКС - магистър/ - Стопанско управление

Езици

немски  и руски език

Професионални умения

Административно - стопанска и финансова дейност;

Маркетинг на пазара и организиране на логистични операции;

Управление и поддръжка на активи и съоръжения;

Подготовка, организиране и провеждане на процедури по ЗОП;

Подготовка, организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем по реда на ЗДС;

Социално - битова дейност.

Членство

Член на Българската асоциация за управление на проекти; Член на международната асоциация за управление на проекти / IPMA /; Член на Българската асоциация за управление на хора; Учредител и член на Българската асоциация по управление и поддръжка на активите и съоръженията; Член на комисията за разпределение и контрол на СМСО-гр.София, към МОН; Член на ОС на УАСГ; Председател на Управителния съвет на УСО към ФУНИС.

 

Други длъжности и дейности

1983 - 1998г. - Началник ''Капитално строителство'' и Зам.Началник  на ВТУ ''Т.Каблешков'' по ТИЛА /административно - стопанска и финансова дейност/;

2002 - до момента  - Ръководител Сектор ''Студентски общежития '' на УАСГ.

Друга информация

Компютърни умения;

Активен водач на МПС- категория ''В'' и ''С''