Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Отдел "Стопански дейности" / Управление /

Сийка Илова

Ректорат, Отдел "Стопански дейности" - Организатор

Център за кариерно развитие и следдипломна квалификация - Инспектор

Национален център по сеизмично инженерство - Технически секретар

Сийка Илова
Телефон 9635245/341
E-mail siahri_@abv.bg