Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Сектор Обществени поръчки / Тел. указател

Тел. указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
Стефан Кръстанов
02 9635245 вътр.543 177, ет. 1 в сградата на ДФСД -УАСГ krstanov_zop@uacg.bg
инж. Росица Македонска
Експерт
rmakedonska_fce@uacg.bg
Даниела Спасова
Експерт
dspasova_adm@uacg.bg