Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Отдел "Обществени поръчки и проекти" / Тел. указател

Тел. указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
Стефан Кръстанов
02 9635245 вътр.543 177, ет. 1 в сградата на ДФСД -УАСГ krstanov_zop@uacg.bg
инж. Росица Македонска
Експерт
rmakedonska_fce@uacg.bg
Лили Христова
Експерт
hristova_adm@uacg.bg
Даниела Спасова
Ръководител
02 9634181 dspasova_adm@uacg.bg