Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Длъжностно лице по защита на данните / Тел. указател

Тел. указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
Борислав Инджов
Длъжностно лице по защита на данните
п.к. 1046, гр. София, бул. Христо Смирненски №1, Нова сграда, корпус А, ет. 4, стая 415 dpo@uacg.bg