Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Финансово-счетоводен отдел / Тел. указател

Тел. указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
Виолета Младенова
Началник отдел
9635245/533, 866 10 96 282 mladenova_dfsd@uacg.bg
Десислава Николова
Главен счетоводител
(02)9632904, (02)9635245/266 272 nikolova_fso@uacg.bg
Зоя Ямболиева
Счетоводител
9635245/205; 9632904 271 jambolieva_dfsd@uacg.bg
Соня Панева - Калеканова
Счетоводител
9635245/205 272 paneva_fso@uacg.bg
Елена Баръмова
Счетоводител
9635245/254, 8654891 280 elena_fso@uacg.bg
Любка Кръжева
Счетоводител
(02) 9635245/605 274 lk_fso@uacg.bg
Мирослава Кирилова
Счетоводител
9635245/516 278 kirilova_fso@uacg.bg
Катя Гачева
Счетоводител
9635245/609 273 gacheva_fso@uacg.bg
Мая Дюлгерова
Счетоводител
9635245/266 278 dulgerova_fso@uacg.bg
Мая Стоянова-Крекманова
Счетоводител
9635245/344 279 mstoyanova_fso@uacg.bg
Теодора Атанасова
Счетоводител
9635245/344 279 atanasova_fso@uacg.bg
Диана Захариева
Касиер
9635245/425 281 dz_fso@uacg.bg
Мария Сапунджиева
Инспектор студенти
9635245/413, 8654891 277 mariasp_fso@uacg.bg
Лидия Кръстева
Счетоводител при СССО
9635245/688, 9634176 krusteva_ssso@uacg.bg
Розалина Димитрова
Счетоводител при СССО
9635245/688, 9634176 dimitrova_ssso@uacg.bg
Искра Алексиева
Касиер-счетоводител при СССО
9635245/688; 9634176 iskra_dfsd@uacg.bg
Мария Толева
Касиер при СССО
9635245/681; 8662037 ssso_fso@uacg.bg
Елена Бучкова
Касиер при СССО
9635245/681; 8662037 ssso1_fso@uacg.bg