Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Учебни дейности / Тел. указател

Тел. указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
инж. Звездичка Добрева
Инспектор
02 9635245/ в.446 и в. 453, 0884068133 P214, А716 zuzi_far@uacg.bg
инж. Росица Рачева
Инспектор
02 9635245/460 0884068133 P212 racheva_fce@uacg.bg
инж. Лилия Балабанова
Инспектор
9635245/460, 9635245/301, 0884068133 P212, Р419а liliab_fgs@uacg.bg
инж. Светлана Василева
Инспектор
02 9635245/ в.446, 0882529589 Р214 svetlana_fhe@uacg.bg
Сийка Илова
Инспектор
9635245/341 siahri_@abv.bg
инж. Глория Накова - Петкова
Инспектор
9635245 /710 зала 225 nakova_rec@uacg.bg
Силвия Дошева
Инспектор
sdosheva_adm@uacg.bg