Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Отдел Човешки ресурси / Тел. указател

Тел. указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
Ивелина Донева
Началник отдел
866-90-54; 9635245/230 Р204 ivel_adm@uacg.bg
Мая Войнова
Инспектор/кадри
02963-52-45/449 Р202б voynova@uacg.bg
Десислава Владимирова
Инспектор/заплати
9635245/449 Р202а destih_fso@uacg.bg