Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Финансово-счетоводен отдел / Тел. указател /

Лидия Кръстева

Ректорат, Финансово-счетоводен отдел - Счетоводител при СССО

Лидия Кръстева
Телефон 9635245/688, 9634176
E-mail krusteva_ssso@uacg.bg