Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Финансово-счетоводен отдел / Тел. указател /

Искра Алексиева

Ректорат, Финансово-счетоводен отдел - Касиер-счетоводител при СССО

Искра Алексиева
Телефон 9635245/688; 9634176
E-mail iskra_dfsd@uacg.bg