Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Финансово-счетоводен отдел / Тел. указател /

Розалина Димитрова

Ректорат, Финансово-счетоводен отдел - Счетоводител при СССО

Розалина Димитрова
Телефон 9635245/688, 9634176
E-mail dimitrova_ssso@uacg.bg