Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Отдел "Стопански дейности" / Тел. указател /

Сийка Илова

Национален център по сеизмично инженерство - Технически секретар

Център за кариерно развитие и следдипломна квалификация - Технически сътрудник

Сийка Илова
Телефон 9635245/341
E-mail siahri_@abv.bg