Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Лаборатории / Мултимедийна лаборатория за Културно-историческо наследство

Мултимедийна лаборатория за Културно-историческо наследство

Мултимедийна лаборатория за Културно-историческо наследство
Адрес

бул. Христо Смирненски № 1,
1046 София, България

Корпус А - зала 808

Телефон 632

Ръководство

гл.ас. д-р арх. Доника Георгиева
Ръководител лаборатория

Мултимедийната лаборатория за Културно-историческо наследство е част от Лабораторията за информационни технологии при Архитектурния факултет.

Фото галерия

  • Обучение в Мултимедийната лаборатория за културно-историческо наследство
  • Обучение в Мултимедийната лаборатория за културно-историческо наследство
  • Представяне на сферичната камера
  • Представяне на сферичната камера
  • Настройване на камерата за заснемане, църква Долни Лозен
  • Заснемане на тракийската гробница в Александрово

Лабораторията е официално открита през месец март 2005 година. Тя е създадена в рамките на двугодишния проект Подпомагане на използването на нови технологии при преподаването, опазването и промоцията на културното и природното наследство, финансиран от Британски съвет България, чрез Фонда на Британски съвет за културното и природното наследство за Югоизточна Европа. Проектът е реализиран е от екип специалисти на Университета по архитектура, строителство и геодезия, Асоциация за културен туризъм и ИКОМОС/България, в партньорство с Британски съвет България, под ръководството на проф. арх. Тодор Кръстев, д.а.н. През 2008 година е усъвършенствана технологичната платформа в рамките на проект Heritage: ESPRIT. Лабораторията е оборудвана с нови специализирани технологии в помощ при опазването на културното наследство – технологичен комплект за лазерни измервания; дигиталната сферична фотокамера.

Базата на Мултимедийната лаборатория за културно-историческо наследство се използва активно за обучение на студенти по архитектура и урбанизъм по дисциплини свързани с културното наследство към катедра „История и теория на архитектурата“.

Мултимедийната лаборатория за културно-историческо наследство реализира специализирани заснемания на обекти на културното наследство със сферична камера (Spheron VR). Чрез нея се осъществява пълноценно синхронно фотодокументиране на всички погледи в интериорното и екстериорно пространство на обектите. Сферичното фотодокументиране има редица предимства и предлага редица възможности за практическо приложение:
   • пълноценно попълване на документалния архив за обекта за нуждите на научното познание;
   • ефективно и достъпно средство за системно научно наблюдение на обекта – чрез него може да се направи сравнителен анализ на състоянието му преди, по време и след реставрационната намеса, да се проследят деградационните процеси или тяхното овладяване, да се осъществява обществен мониторинг за неговото опазване;
   • създаване на популярна форма за представяне на обекта пред широката публика;
   • натрупване на информационен ресурс за създаване на бъдещи творчески решения за виртуално и интерактивно представяне на обекта (в музейна или друга среда).

Мултимедийната лаборатория за културно-историческо наследство участва активно в различни проекти във връзка с опазването на културното наследство в партньорство, по-важните от които са:
    2005: Мултимедийна изложба “Наследството на Югоизточна Европа” в рамките на Регионалния форум “Културни коридори на Югоизточна Европа”, Варна;
    2006: Създаване на уебсайт и мултимедиен продукт “Децата и културното наследство на Югоизточна Европа” (Открий съкровището – www.otkrivam.com), осъществен с помощта на Британски съвет България, Голяма награда на медийния фестивал в Албена, 2006;
    2006: Създаване на уебсайт “Културни коридори на Югоизточна Европа” (www.seecorridors.eu), осъществен с помощта на Правителството на Люксембург, Европейския институт за културни маршрути и Министерството на културата;
    2007-2008: Културно наследство: Образоване – Наука – Опазване – интегрирани в Туризма (Heritage: ESPRIT), селекциониран в конкурс на Министерството на образованието и науката, Втора награда на научно-образователно експо 2008.