Начало / Факултети / Строителен факултет / Лаборатории / Университетска строителна изпитвателна лаборатория

Университетска строителна изпитвателна лаборатория

Университетска строителна изпитвателна лаборатория
Адрес

София, 1046, бул. Христо Смирненски 1

Телефон 02 9635 245, int. 707
Факс 02 8668278
E-mail usil_uasg@abv.bg

Ръководство

доц. д-р инж. Иван Ростовски
Ръководител лаборатория

Акредитирана от БСА.

Катедра “Строителни материали и изолации”.

Фото галерия

  • Университетска строителна изпитвателна лаборатория
  • Сертификат за акредитация

Изискванията и задълженията, произтичащи от националното законодателство, Наредбата за оценяване на съществените изисквания към строежите и Евроинтеграцията, както и връзката на науката с практиката, предполагат водещата роля на УСИЛ в областта на строителните материали и изпитването им по новите БДС EN.
Закупените през последните години нови основни средства за измерване и изпитване на съвременно техническо ниво осигуряват качество и достоверност на резултатите, необходими както за научно-изследователската дейност, развивана в Катедрата, така и за изпитванията за външни клиенти на ЦНИП при УАСГ.
Със заповед № 272/17,03,2009г. на Изпълнителния директор на ИА “Българска служба по акредитация”, УСИЛ е сертифицирана под № 217 ЛИ, което, от една страна, е признание за Лабораторията – единственната акредитирана в УАСГ, а от друга – предпоставка и гаранция за бъдещата дейност в УСИЛ. В лабораторията е въведена системата за управление и нейната документация се адаптира с променящите се условия. Вземат се под внимание и: нивото на новата техниката, законодателството в страната, пазарните условия, вида на услугите, очакванията и задоволяването на клиентите, обучението и мотивацията на сътрудниците, опазването на околната среда, както и икономическите съображения.
Обхвата на акредитацията включва изпитвания на: цимент, добавъчни материали за бетони и разтвори, разтвори, бетонна смес и втвърден бетон, стомана, плочки керамични подови и стенни, химически добавки, продукти за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции, тухли, листови хидроизолационни продукти, подови покрития, лепила за плочки, фугиращи смеси, топлоизолационни материали, бетонни плочи и бордюри.
УСИЛ е базова лаборатория на ЦНИП при УАСГ. Всички изпълнявани външни задачи финансово минават през ЦНИП, като за целта се сключват договори и се правят отчисления както за УАСГ, така и за самоиздръжка на Лабораторията.
През последните години в Лабораторията е извършван контрол на влаганите основни строителни материали (бетони, армировка, торкрет, инжекционни разтвори, добавъчни манериали, цимент и др.) в изгражданите отговорни строежи на територията на гр. София, повечето от тях с национално значение, а именно: по-голямата част от разширението на Метрополитена (Тунели “ЦУМ”, “Черни връх”, “Ал. Малинов”, “Евстатиев”; Метростанции “ЦУМ”, “НДК”, “Черни връх”, “7”, “18”, “19”, “Обеля”; изгражданите по открит способ участъци в Обеля и Младост и др.); откритата Спортната зала, изграждащите се молове в гр. София (МОЛ България, ССР Мол на Околовръстното шосе и Парадайс център в кв. Хладилника), Подземния паркин под Цариградско шосе, офис стради на пл. Македония, на Цариградско шосе (Маркан ООД) и др.
Друга основна дейност на Лабораторията е установяване качеството на вложения бетон, наличието на армировка, корозия и др. във вече построени и експлоатирани конструкции на сгради и съоръжения на територията на цялата страна с оглед на тяхната надежност и носимоспособност и др.