Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Лаборатории / Геотехника

Геотехника

Геотехника
Адрес

бул. Христо Смирненски № 1,
1046 София, България


В лабораторията се провежда обучение на студентите по лабораторна практика и по Земна механика и фундиране.