Начало / Факултети / Геодезически факултет / Лаборатории / Лаборатория по картография и географски информационни системи

Лаборатория по картография и географски информационни системи

Лаборатория по картография и географски информационни системи
Адрес

зали 109 и 109а, Ректорат, бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София, България

Уебсайт http://www.cartography-gis.com

Ръководство

доц. д-р инж. Силвия Маринова
Ръководител лаборатория

Лаборатория по картография и географски информационни системи (ГИС) е създадена със заповед №389/02.09.2022 г. на Ректора на УАСГ. Тя е приемник на Лаборатория по картография, която на 1-ви март 2013 г. е наименувана на името на проф. д-р инж. Бенямин Коен - виден български учен и преподавател по картография 1930-2003.

Лабораторията по картография и ГИС е оборудвана с лицензиран софтуер на Intergraph, Autodesk, Adobe, Corel, Trimble, КБ Панорама. Разполага с GPS устройства Trimble Juno SB, 3D принтер и пясъчен контейнер с добавена реалност.

В лабораторията се провеждат редица учебни курсове - Топографско картографиране, Картни проекции, Картография, Тематично картографиране и ГИС. Студентите, избрали да специализират "Картография и ГИС", изучават по-задълбочено богатите възможности за Визуализация на гео данни, както и на Цифровата картография и ГИС. Обучават се в областта на 3D картографското моделиране, WEB картографирането и се подготвят за Издаване на карти. Допълнителни, актуални за съвременното общество дисциплини, са избираемите - Специализирано картографиране, Навигационно картографиране, Картографиране за управление при кризи, Топографса картография, Виртуално картографско моделиране.

В лабораторията се провеждат и лекционни курсове по програма Еразъм с преподаватели от чужбина, подпомагат се научните разработки за придобиване на образователна и научна степен доктор по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, Научна специалност „Картография и ГИС”. Лаборатория по картография и ГИС работи в подкрепа на Национален конкурс за детска карта на света, който е част от Международния конкурс за детска карта на света „Барбара Печеник”, организиран от Международната картографска асоциация.

Представяне на направление Картография и ГИС - www.youtube.com/watch

Представяне на Лаборатория по картография - www.youtube.com/watch

Лаборатория по картография и ГИС е приемник на Лаборатория по картография, която на 1-ви март 2013 г. е наименувана на името на проф. д-р инж. Бенямин Коен - виден български учен и преподавател по картография 1930-2003.

 

   

Дипломни работи, разработени към Лаборатория по картография

 Интерактивна карта на Австралия

 

Изработил: Йоана Сандинска
Ръководител: проф. Теменужка Бандрова

 

Интерактивна аудио карта на централна София

Изработил: Ради Димитров
Ръководител: ас. Силвия Маринова

 

3D карта на к.к. Ривиера

Изработил: Петя Ангелова
Ръководител: инж Стефан Бончев

 

3D картографско моделиране – дипломни работи

 

 

Kурс по 3D Urban Visualisation. Open Web Technologies


По случай 70-годишнината на УАСГ Техническия университет, Делфт, Нидерландия, Българска картографска асоциация и Лаборатория по картография, УАСГ организираха курс на тема: 3D Urban Visualisation. Open Web Technologies. Курсът беше с продължителност 40 учебни часа и основен лектор беше доц. д-р инж. Сийка Златанова, ТУ Делфт.