Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Labs / Хидротехнически съоръжения

Хидротехнически съоръжения

Хидротехнически съоръжения
Address

блок А Партер


Лабораторията се управлява и използва от катедра Хидротехника