Начало / Наука и проектиране / Направление "Научни изследвания" / Лаборатории / Помпени станции и напоителни системи

Помпени станции и напоителни системи

Помпени станции и напоителни системи
Адрес

блок А, сутерена,
бул. Христо Смирненски 1,
1046 София, България

Телефон (+359 2) 963 52 45/316

Лабораторията функционира към катедра Хидромелиорации.