Начало / Наука и проектиране / Направление "Научни изследвания" / Лаборатории / Експлоатация на хидромелиоративни системи, опазване на околната среда

Експлоатация на хидромелиоративни системи, опазване на околната среда

Експлоатация на хидромелиоративни системи, опазване на околната среда
Адрес

блок А, сутерена,
бул. Христо Смирненски 1,
1046 София, България

 


Лабораторията функционира към катедра Хидромелиорации.