Начало / Наука и проектиране / Направление "Научни изследвания" / Лаборатории / ВиК на сгради

ВиК на сгради

ВиК на сгради
Адрес

блок А, зала 101, партер,
бул. Христо Смирненски 1,
1046 София, България

Телефон (+359 2) 963 52 45/399

Лабораторията функционира към катедра Водоснабдяване, Канализация и Пречистване на водите.