Начало / Наука и проектиране / Направление "Научни изследвания" / Лаборатории / Железници

Железници

Железници
Адрес

бул. Христо Смирненски 1,
1046 София, България

Телефон (+359 2) 9635245/636

Лабораторията "Проф. д-р инж. Михаил Събев" към катедра "Железници" е създадена с откриването на катедрата. Първоначално се е помещавала в Ректората, но след построяването на корпус Б и Аула максима е била преместена в специално оборудвано помещение.

В лабораторията се провежда обучение на студентите по дисциплините: "Проектиране и строителство на жп линии", "Горно строене и поддържане на железен път", "Специални железници", "Гари и гарови съоръжения и жп експлоатация", "Общ курс по железопътно строителство".

Фото галерия