Начало / Наука и проектиране / Направление "Научни изследвания" / Лаборатории / Лаборатория по конструктивно моделиране и изследване за въздействия от вятър, земетръс и пожар

Лаборатория по конструктивно моделиране и изследване за въздействия от вятър, земетръс и пожар

Лаборатория по конструктивно моделиране и изследване за въздействия от вятър, земетръс и пожар
Адрес

бул. Христо Смирненски № 1,
1046 София, България

Корпус "Б", зала 118


Ръководство

доц. д-р инж. Любомир Здравков
Ръководител лаборатория

Изграждащата се към катедра „МДПК” компютърна лаборатория е предназначена за конструктивно моделиране, анализ и изследване на строителни конструкции за въздействия от вятър, земетръс и пожар. Тя се използва за научни цели и допълнително обучение на студенти, дипломанти, и докторанти.

В компютърната лаборатория по конструктивно моделиране и изследване за въздействия от вятър, земетръс и пожар, е изградена локална мрежа. Тя има връзка с мрежата на УАСГ и с Internet. Към настоящия момент компютрите в лабораторията са със следното предназначение:

- файлов сървър – 1 бр.;
- работни станции (работни места) - 7 бр.

Всички компютри са Windows базирани.

 С научно – изследователска и учебна цел на всяко едно работно място са инсталирани следните програми в областта на строителното инженерство:
- StruCAD ;
- Allplan beam 2008;
- Scia Engineer 2008;
- Sofistik v.25.