Начало / Наука и проектиране / Направление "Научни изследвания" / Лаборатории / Университетска строителна изпитвателна лаборатория

Университетска строителна изпитвателна лаборатория

Университетска строителна изпитвателна лаборатория
Адрес

София, 1046, бул. Христо Смирненски 1

Телефон 02 9635 245, int. 707
Факс 02 8668278
E-mail usil_uasg@abv.bg

Ръководство

проф. д-р инж. Иван Ростовски
Ръководител лаборатория

Акредитирана от БСА.

Катедра “Строителни материали и изолации”.

Фото галерия

  • Университетска строителна изпитвателна лаборатория

   Лабораторията е снабдена със съвременно техническо оборудване и разполага с квалифициран персонал, което дава възможност за извършване на широка гама от изпитвания по действащи национални и европейски стандарти или нестандартизирани методи на широка гама от строителни продукти.
    В момента лабораторията се състои от два сектора:
- „Строителни материали и изолации“ с ръководител доц. д-р инж. Иван Ростовски, който е и ръководител на УСИЛ;
- „Земна и скална механика“ с ръководител гл. ас. д-р инж. Николай Керенчев.
    Университетската строителна изпитвателна лаборатория (УСИЛ) е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за Акредитация“ (ИА БСА) със Сертификат за акредитация № 239ЛИ и е една от малкото акредитирани университетски лаборатории в България.
    В обхвата на акредитация на УСИЛ са включени богата гама стандартизирани изпитвания на строителни продукти и земна основа. В лабораторията може да се извърши обективен анализ и оценка на получените резултати, и да се дадат ценни съвети за тяхното подобряване, в случай, че това е необходимо.
    УСИЛ е традиционен участък в колективи, заети с решаването на значителни научно–практически задачи, като обследване на строителни конструкции и съоръжения, разработване на състави за бетон, торкретбетон, сложни геотехнически изследвания и др. подобни.
    УСИЛ традиционно участва активно в учебната програма за специалностите ССС, ТС, ВК, ХС и Архитектура, чрез осигуряване на мостри и извършване на демонстрационни изпитвания, с което се повишава качеството на учебния процес.
    Персоналът на лабораторията съдейства при изпълнението на експерименталната работа на докторанти от различни катедри и факултети на Университета, както тази и по проекти финансирани от Министерството на образованието и науката или ЦНИП при УАСГ.
    Друга основна дейност на УСИЛ е подпомагане на експертната дейност на ЦНИП при УАСГ, свързана установяване на актуалните параметри на вложените материали в строителните обекти - бетон, армировка, наличие на корозионни процеси и др. във вече построени и експлоатирани конструкции на сгради и съоръжения на територията на цялата страна с оглед на тяхната надеждност и носимоспособност. Разрешаване на възникнали спорове между външни организации, в които лабораторията се явява като независим, авторитетен и безпристрастен арбитър при установяване на качествата на различни строителни материали и т.н. Може да се каже без преувеличение, че към настоящия момент в страната няма значителен строителен обект, където служители на УСИЛ да не са взели участие под една или друга форма.
 

 

Сертификат за акредитация

Заповед за акредитация

Списък на лабораторните дейности

Политика по качество

Регистриране анализиране и обработване на жалби

Жалба - формуляр