Начало / Наука и проектиране / Направление "Научни изследвания" / Лаборатории / Лаборатория по картография и географски информационни системи

Лаборатория по картография и географски информационни системи

Лаборатория по картография и географски информационни системи
Адрес

зала 109а, Ректорат, бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София, България

Уебсайт http://www.cartography-gis.com

Ръководство

гл.ас. д-р инж. Силвия Маринова
Ръководител лаборатория

Лабораторията по картография е оборудвана със съвременна компютърна техника и лицензиран софтуер на Intergraph, Autodesk, Adobe, Corel, Trimble, КБ Панорама.
Разполага с GPS устройства Trimble Juno SB. Провеждат се редица учебни курсове, заложени в програмата на Специализация Картография: Визуализация на гео-данни, Виртуално картографско моделиране, Мултимедийни средства за създаване на 3D модели, Производство на карти, Web дизайн и др. В лабораторията се провеждат и лекционни курсове по програма Еразъм с преподаватели от чужбина.

На 1-ви март 2013 г. Лаборатория по картография е наименувана на името на проф. д-р инж. Бенямин Коен - виден български учен и преподавател по картография 1930-2003.

   

Дипломни работи, разработени към Лаборатория по картография

 Интерактивна карта на Австралия

 

Изработил: Йоана Сандинска
Ръководител: проф. Теменужка Бандрова

 

Интерактивна аудио карта на централна София

Изработил: Ради Димитров
Ръководител: ас. Силвия Маринова

 

3D карта на к.к. Ривиера

Изработил: Петя Ангелова
Ръководител: инж Стефан Бончев

 

3D картографско моделиране – дипломни работи

 

 

Kурс по 3D Urban Visualisation. Open Web Technologies


По случай 70-годишнината на УАСГ Техническия университет, Делфт, Нидерландия, Българска картографска асоциация и Лаборатория по картография, УАСГ организираха курс на тема: 3D Urban Visualisation. Open Web Technologies. Курсът беше с продължителност 40 учебни часа и основен лектор беше доц. д-р инж. Сийка Златанова, ТУ Делфт.