Начало / Наука и проектиране / Направление "Научни изследвания" / Лаборатории / Лаборатория за анализ на води

Лаборатория за анализ на води

Лаборатория за анализ на води
Адрес

 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

бул. "Хр. Смирненски" 1, нова сграда

лаб .121

Телефон 0889534890
E-mail tvenelinov_fhe@uacg.bg

Ръководство

доц. д-р Тони Венелинов
Ръководител лаборатория

Лабораторията за Анализ на Води е част от Университетската Строителна Изпитванелна Лаборатория

Обхватът на акредитацията в направление „анализ на води“ включва питейна вода, повърхностна вода и отпадъчна вода с 6 показателя за всеки тип изпитвана вода –

  • химическа потребност от кислород,
  • нитратен азот (NO3-N),
  • амониев азот (NH4-N),
  • общ фосфор (PO4-P),
  • общ органичен въглерод
  • хлориди (Cl-).

 

Фото галерия

  • Лаб 1

Извън обхвата на акредитация, лабораторията може да прави изпитвания на:

рН (активна реакция)
електропроводимост
окислително-редукционен потенциaл (ОРП)
алкалност
киселинност
α-СПАВ
общо съдържание на разтворени и на неразтворени вещества при 105 С, както и органична и неорганична част при 600 С
перманганатна окисляемост
биологична потребност от кислород (БПК5)
обща твърдост
сулфатни йони
йони на Са2+, Мg2+, Fe2+, Fe3+, Cu, Cr, Mn, Pb, и Zn.