Начало / Наука и проектиране / Направление "Научни изследвания" / Лаборатории / Учебна и научноизследователска лаборатория „Масивни конструкции”

Учебна и научноизследователска лаборатория „Масивни конструкции”

Учебна и научноизследователска лаборатория „Масивни конструкции”
Адрес

Кабинет Б445.

бул. Христо Смирненски № 1,

1046 София, България

 

Телефон 9635245/493
E-mail pchristov_fce@uacg.bg

Ръководство

доц. д-р инж. Петър Христов
Ръководител лаборатория

Лабораторията осигурява обучението (лабораторни занятия) по
дисциплините:
•Обследване и изпитване на строителни конструкции;
•Обследване и изпитване на строителни съоръжения;
•Основи на строителното дело;
•Строителни конструкции и съоръжения;

Освен пряката учебна дейност, в лабораторията се извършват експериментални изследвания, свързани с обучението на докторанти и разработване на докторските им дисертации, научни изследвания, както и изследвания, насочени пряко към решаване на практически проблеми.