Home / Research / General Information / Labs / Геодезически скалд

Геодезически скалд

Геодезически скалд
Address

бул. Христо Смирненски № 1
София 1046, България, вход от двора на ректората


Геодезическия склад разполага с модерни и прецизни геодезически инструменти, осигурява учебния процес на всички факултети по дисциплина свързани с геодезията.