Home / Research / General Information / Labs / Учебна научноизследователска лаборатория „Масивни конструкции”

Учебна научноизследователска лаборатория „Масивни конструкции”

Учебна научноизследователска лаборатория „Масивни конструкции”
Address

Кабинет Б445.

бул. Христо Смирненски № 1,

1046 София, България

 

Phone 9635245/493
E-mail pchristov_fce@uacg.bg

Management

Assoc. Prof. Dr. Eng. Petar Hristov
Head of laboratory

Учебна научноизследователска лаборатория „Масивни конструкции”

Лабораторията осигурява обучението (лабораторни занятия) по
дисциплините:
•Обследване и изпитване на строителни конструкции;
•Обследване и изпитване на строителни съоръжения;
•Основи на строителното дело;
•Строителни конструкции и съоръжения;

Освен пряката учебна дейност, в лабораторията се извършват експериментални изследвания, свързани с обучението на докторанти и разработване на докторските им дисертации, научни изследвания, както и изследвания, насочени пряко към решаване на практически проблеми.