Home / Research / General Information / Labs / Лаборатория по фотограметрия, дистанционни изследвания и обработка

Лаборатория по фотограметрия, дистанционни изследвания и обработка

Лаборатория по фотограметрия, дистанционни изследвания и обработка
Address

бул. Христо Смирненски № 1,
1046 София, България
Ректорат, зали 116, 121, 122, 123


Management

Chief Assist. Prof. Dr. Eng. Добромир Филипов
Head of laboratory