Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Описание

Описание

Катедрата обучава студенти по дисциплините: Организация и управление на строителството; Икономика на строителството; Строително право; Недвижима собственост; Мениджмънт на строителната фирма.

Катедрата обучава студенти по дисциплините: Организация и управление на строителството; Икономика на строителството; Строително право; Недвижима собственост; Мениджмънт на строителната фирма.

Катедрата ръководи дипломно проектиране.

В катедрата се извършва научноизследователска дейност и обучение на специализанти и докторанти в следните направления: Управление и икономическа оценка на инвестиционни проекти в условията на неопределеност и риск; Икономическа ефективност на инвестициите в градската транспортна мрежа; Управление на строителството на обекта с помощта на календарни планове; Проучване на пазара на недвижими имоти.

Преподаватели от катедрата участват при обучение на студентите от Строителния, Архитектурния, Транспортния, Хидротехническия и Геодезическия факултет