Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Описание

Описание

Катедра “Железници” е основана при създаването на Висшето техническо училище през 1942 г. под името “Пътища и железници”. Неин първи ръководител е проф. Христо Цонев, който е един от първите професори в университета, назначени с царски указ. Основатели на дисциплините, изучавани в катедрата, са проф. Христо Цонев, проф. Веселин Влайков и проф. Владимир Табаков.

През различни периоди в катедрата са работили изтъкнати инженери, утвърдили се като професионалисти в областта на строителството и поддържането на железния път.

Първостепенна задача пред преподавателите в катедрата е подготовката на млади специалисти на високо ниво. Изучаваният материал се актуализира ежегодно и се представят иновациите в железопътната наука. Чрез провеждането на упражнения в лаборатория „Проф. Михаил Събев“ студентите добиват знания и опит в практическа среда. Изнесените практики допринасят за запознаването на обучаващите се с обектите в експлоатация и техните особености.
Членовете на катедра “Железници” са утвърдени професионалисти, които участват в научни конференции, технически комисии и експертни съвети. Техните експертизи и становища са търсени и предпочитани за едни от най-значимите транспортни обекти в страната.

Преподавани дисциплини: 

 • Проектиране и строителство на ЖП линии – I и II част;
 • Горно строене и поддържане на железния път;
 • Гари, гарови съоръжения и железопътна експлоатация;
 • Специални железници;
 • Високоскоростни ЖП линии;
 • Безопасност, управление и нормативни документи в железния транспорт;
 • Общ курс по железопътно строителство;
 • CAD – проектиране на линейни транспортни обекти;
 • Въведение в железопътното строителство;
 • Железопътно строителство;
 • Пътища и железници.

Практики:

 • Учебно-производствена практика;
 • Учебна практика по специалността;
 • Преддипломна практика;
 • Практика по CAD.