Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Описание

Описание

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

  • Линейна алгебра и аналитична геометрия
  • Математически анализ І част
  • Математически анализ ІІ част
  • Приложна математика
  • Математическа теория на транспортните потоци.