Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Висша геодезия / Описание

Описание

Създадена през 1948 г., шест години след основаването на Висшето техническо училище. Катедрата обучава студентите по дисциплините: Математическа геодезия, Физическа геодезия, Национални геодезически мрежи, Геодезическа астрономия, Космическа геодезия, Глобални позиционни системи, Геодезически методи в геодинамиката, Височинни системи, геоид и квазигеоид, Математически методи във висшата геодезия, Калибриране и стандартизация в геодезията.