Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Описание

Описание

Катедрата е основана в началото на учебната 1950/1951 г. като катедра “Земеустройствено проектиране”. През 1992 г. се обединява с Проблемната научноизследователска лаборатория по “Почвознание и опазване на земята” и е преименувана в катедра “Земеустройство и аграрно развитие”.

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

 • Земеустройство;
 • Териториално устройство;
 • Екология;
 • Почвознание;
 • Административно и вещно право;
 • Мениджмънт и маркетинг;
 • Използване и опазване на земята;
 • Съвременна организация на територията;
 • Устойчиво земеползване;
 • Информационни системи за земята;
 • Оценка на недвижими имоти.