Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Описание

Описание

Катедрата е основана през 1942 г. като катедра към отдела за земемерно инженерство при Висшето техническо училище под името “Фотограметрия, топография и кадастър”. През 1945 г. от тази катедра се обособява катедра “Фотограметрия и топография”, която през 1948 г. приема името “Фотограметрия и картография".

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

 

Направление Фотограметрия

 • Основи на фотограметрията
 • Анализ и обработка на цифрови изображения
 • Цифрова фотограметрия
 • Близкоохватна фотограметрия и лазерно сканиране
 • Дистанционни изследвания
 • Трансформация и интерпретация на космически изображения
 • Учебна практика по фотограметрия и дистанционни методи

Специализация "Фотограметрия и дистанционни методи"

 • Безпилотна въздушна фотограметрия
 • Микровълнови и лазерни сензори в дистанционните изследвания
 • Компютърно зрение във фотограметрията и дистанционните изследвания
 • Прецизна близкообхватна фотограметрия
 • Фотореалистично моделиране

Избираеми дисциплини

 • Обработка на едномерни и многомерни сигнали
 • Дистанционно регистрирани данни за изследване и мониторинг на георесурси и околна среда
 • Архитектурна фотограметрия
 • Използване на фотограметрични данни при моделиране на повърхнини
 • Дистанционни изследвания за мониторинг и оценка на бедствия и аварии
 • Компютърна геометрия - централна проекция

 

Направление Картография

 • Основи на картографирането
 • Топографско картографиране
 • Картография
 • Картни проекции
 • Тематично картографиране и ГИС
 • Учебна практика по топографско картографиране

Специализация "Картография и ГИС"

 • Визуализация на гео данни
 • Цифрова картография и ГИС
 • 3D картографско моделиране
 • Издаване на карти
 • WEB картографиране

Избираеми дисциплини

 • Специализирано картографиране
 • Навигационно картографиране
 • Картографиране за управление при кризи
 • Топографска картография
 • Виртуално картографско моделиране