Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Описание

Описание

Катедрата обучава студенти по дисциплините:

  • Дървени и пластмасови конструкции
  • Метални конструкции
  • Специални стоманени конструкции
  • Стоманени мостове
  • Стомано-стоманобетонни конструкции
  • Проектиране на конструкции на сеизмични въздействия
  • Производство на металните конструкции.

В катедрата се извършва научноизследователска дейност и обучение на специализанти и докторанти в следните основни направления: Изчисляване на стоманени конструкции с отчитане на геометрическата нелинейност и несъвършенствата; Конструктивно композиране и формообразуване на стоманени конструкции; Усилване на стоманени конструкции; Изследване на конструкции на сеизмично въздействие; Хармонизиране на българските норми за проектиране на стоманени конструкции с европейските норми; Изпитване на конструкциите при статично и динамично натоварване. Катедрата ръководи дипломно проектиране.

Преподаватели от катедрата участват при обучение на студентите от Строителния, Архитектурния, Транспортния и Хидротехническия факултет.


Програма "Конструктивни еврокодове"

Катедра "МДПК" разполага с Информационен център, намиращ се в източния край на VII етаж в корпус Б, оборудван с лаптоп, телевизор и DVD. Тук студентите и дипломантите към катедрата могат да се запознаят със съдържанието на видеодисковете по програмата ESDEP и на дисковете с доклади от конференции и симпозиуми, в които са участвали членове на катедрата; достъпни са и дисковете с дипломните работи на участниците във всички издания на Конкурса за най-добра дипломна работа. В Информационния център разполагаме и с пълния набор от конструктивни еврокодове, издание на Българския институт по стандартизация.

Списък на видеодискове по програмата ESDEP в Информационния център на катедрата

Списък на CD в Информационния център на катедрата

Списък на еврокодове на английски език

Катедрата е инициатор на ежегодния конкурс "ДИПЛОМНА РАБОТА НА ГОДИНАТА", замислен първоначално за дипломанти към катедрата, а към днешна дата организиран и провеждан за всички дипломиращи катедри на Строителния факултет.
Повече актуална информация за регламента за провеждане на конкурса и развитието му през годините можете да получите ТУК.