Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Описание

Описание

Катедрата обучава студенти по дисциплините:

 • Строителна статика
 • Строителна механика
 • Устойчивост на строителните конструкции
 • Строителна динамика и сеизмичен анализ
 • Теория на еластичността и пластичността
 • Метод на граничното равновесие
 • Метод на крайните елементи
 • Компютърен анализ на конструкциите
 • Динамика на хидротехнически съоръжения
 • Проектиране на конструкции на сеизмични въздействия
 • Изследване на конструкции с ANSYS.

В катедрата се извършва научноизследователска дейност и обучение на специализанти и докторанти в следните направления:

 • Дискретизационни методи за изследване на напрегнатото и деформирано състояние на строителни конструкции;
 • Изчислително моделиране на строителни конструкции, подложени на динамични въздействия;
 • Отчитане на нелинейното поведение на материала при статико-динамични изследвания на строителни конструкции;
 • Поведение на строителни конструкции при големи премествания;
 • Устойчивост на отделни елементи и обща устойчивост;
 • Изследване на тънкостенни конструкции;
 • Експериментални методи в строителната механика, норми и кодове.

Преподаватели от катедрата участват при обучение на студенти от Строителния, Архитектурния, Транспортния и Хидротехническия факултет.