Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Описание

Описание

Катедрата обучава студенти по дисциплините:

 • Строителни материали;
 • Строителни изолации;
 • Специални композиционни материали;
 • Дълготрайност на строителните материали;
 • Авангардни строителни материали.

 

В катедрата се извършва научноизследователска дейност и обучение на специализанти и докторанти в следните направления:

 • Подобряване на качествата на строителните материали с помощта на полимери и комплексни добавки;
 • Оползотворяване на промишлени отпадъци;
 • Повишаване дълготрайността на строителни материали и изделия;
 • Оптимизиране състава на композитни материали;
 • Оценка на състоянието на материалите в сгради и съоръжения;
 • Създаване на нови ефективни изолации.

Преподаватели от катедрата участват при обучение на студенти от Строителния, Архитектурния, Транспортния и Хидротехническия факултет.