Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Описание

Описание

Катедрата обучава студенти по дисциплини:

  • Строителни машини;
  • Технология на строителството;
  • Производство на стоманобетонни елементи;
  • Производствени предприятия в строителството;
  • Контрол на качеството и приемане на строителните работи;
  • Охрана на труда и околната среда;
  • Довършителни работи в строителството;
  • Инженерни инсталации в сгради.

Катедрата ръководи дипломно проектиране.

В катедрата се извършва научноизследователска дейност и обучение на специализанти и докторанти по усъвършенстване на строителните процеси и методите за изграждане на сгради и съоръжения.

Преподаватели от катедрата участват при обучение на студентите от Строителния, Архитектурния, Транспортния и Хидротехническия факултет.