Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Описание

Описание

Катедра Автоматизация на инженерния труд (АИТ) обучава студенти от всички инженерни факултети на Университета по архитектура, строителство и геодезия. 

Фото галерия

 • АИТ
 • Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции
 • Повишаване на ресурсната и енергийната ефективност в строителството

Катедра „Автоматизация на инженерния труд” е сформирана през 1988 г. като една от седемте катедри, влизащи в състава на Строителен факултет. В момента преподавателите от катедрата обучават студенти от всички факултети на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ). Дисциплините, по които се провежда обучение са:

 

 • „Програмиране и използване на изчислителни системи” (ПИИС) – за специалности Строителство на сгради и съоръжения, Строителство на сгради и съоръжения (англоезично обучение), Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, Водоснабдяване и канализация, Хидростроителство (немскоезично обучение), Транспортно строителство, Транспортно строителство (немскоезично обучение), Геодезия, Геодезия (задочно обучение);
 • „Автоматизация на инженерния труд” (АИТ) – за специалности Строителство на сгради и съоръжения, Строителство на сгради и съоръжения (англоезично обучение), Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, Водоснабдяване и канализация, Транспортно строителство;
 • „Компютърни системи в строителството” (КСС) – за специалности Строителство на сгради и съоръжения, Строителство на сгради и съоръжения (англоезично обучение);
 • „Компютърни системи в строителното проектиране” (КССП) – за специалност Транспортно строителство;
 • „Приложна информатика” – за специалност Устройство и управление на земи и имоти;
 • „Информационни технологии” – за специалност Урбанизъм;
 • „Практически методи за автоматизация и обмен на данни в проектирането” – избираема дисциплина за специалности Строителство на сгради и съоръжения, Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, Водоснабдяване и канализация.
 • „Повишаване на ресурсната и енергийната ефективност в строителството” – свободно избираема дисциплина за студентите от 4 курс, 8 семестър, специалност ССС.
 • „Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции” – свободно избираема дисциплина за студентите от 4 курс, 7 семестър, специалност ССС.
 • "Информационни технологии при оценка на сеизмичния риск” – свободно избираема дисциплина за студентите от 4 курс, 8 семестър, специалност ССС.

Катедрата обучава докторанти по специалността „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителството)”.
Научните изследвания на преподавателите от катедрата са в следните основни направления: приложение на съвременните компютърни технологии/програмни системи при анализ на поведението на строителни конструкции; инженерна сеизмология и сеизмично инженерство; моделиране на разпространението на сеизмични вълни; приложение на цифровата филтрация при обработка на акселерограми от земетресения; изготвяне на компютърен модел за генериране на енергийно ефективни архитектурни решения по отношение на слънчевата радиация и др.