Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Описание

Описание

Катедрата е общообразователна и общотехническа, обучава студентите от Строителния, Хидротехническия факултет и факултета по Транспортно строителство по дисциплините “Теоретична механика” (статика, кинематика и динамика) и “Съпротивление на материалите”.

Тук се подготвят не само студенти, но и специализанти и докторанти по двете научни специалности. От 1980 година към катедрата функционира Учебна лаборатория по “Съпротивление на материалите”, в която освен учебни занятия се решават научни и практически задачи.