Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Описание

Описание

Катедрата е общотехническа, обучава студентите от Строителния, Хидротехническия факултет и Факултета по Транспортно строителство по дисциплините “Теоретична механика” (статика, кинематика и динамика), “Съпротивление на материалите” и свободно избираеманат дисциплина "Динамично моделиране с MATLAB и Simulink".

Тук се подготвят не само студенти, но и специализанти и докторанти по докторска програма "Строителна механика, съпротивление на материалите и  теоретична механика".

От 1980 година към катедрата функционира Учебна лаборатория по “Съпротивление на материалите”, в която освен учебни занятия се решават научни и практически задачи.

От 2014 функционира и "Лаборатория за числено и експериментално динамично моделиране" към катедрата. Лабораторията разполага със съвременен хардуер, специализиран софтуер и модерна експериментална база за решаване на разнообразни динамични задачи.