Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Физика / Описание

Описание

Катедрата е общообразователна за всички специалности в УАСГ. Нейните преподаватели водят учебните дисциплини “Физика”, “Строителна физика” , "Оценка на влиянието на физичните фактори" и “Приложна електротехника”.  

В лабораториите към катедрата се провеждат учебни експерименти за упражненията по “Физика” и “Приложна електротехника”. В катедрата има  оборудвана лаборатория по нанонаука и нанотехнологии за изследователска работа в областта на нанотехнологиите, както и лаборатория по акустика.