Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Описание

Описание

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

 • Инженерна геология и хидрогеология;
 • Земна механика;
 • Фундиране;
 • Строителна скална механика;
 • Екология и опазване на околната среда;
 • Оценка на въздействието върху околната среда.
 • и други профилиращи дисциплини в геотехническата област.

   


  Докторантски програми:

  • Земна основа, фундиране и подземно стротиелство;
  • Земна и скална механика;

  •  

   Катедрата провежда и следдипломни курсове с теми:

   • ГЕОТЕХНИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ В ПРАКТИКАТА
   • ИЗКОПНО-НАСИПНИ РАБОТИ В ТРАНСПОРТНОТО СТРОИТЕЛСТВО
   • КОМПЮТЪРНИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗИ
   • ОБЩ КУРС ПО ГЕОТЕХНИКА
   • ПОДПОРНИ СТЕНИ
   • ПОЛЕВИ МЕТОДИ В ГЕОТЕХНИКАТА
   • ПОЧВЕНИ АНКЕРИ
   • ПРОЕКТИРАНЕ НА ПИЛОТНИ ФУНДАМЕНТИ
   • СВЛАЧИЩА
   • СЕИЗМИЧНО ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ
   • УКРЕПЯВАНЕ НА ДЪЛБОКИ ИЗКОПИ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ

    

Фото галерия


Лаборатории към катедра ГЕОТЕХНИКА  (Р107, Р110, Р102)
В лабораториите се провежда обучение на студентите по лабораторна практика и по Земна механика и фундиране.
Ръководител - гл. ас. д-р. инж. Николай КЕРЕНЧЕВ, каб. P 306а
тел. 0889 805002
Компютърна лаборатория Р111 отговорник: ас. инж.-геол. Стефан ФРАНГОВ Р314
Петрографска сбирка към катедра ГЕОТЕХНИКА
Ръководител - доц. д-р. инж.-геол. Ивайло ИВАНОВ
каб. P 314
тел. (+359 2) 963 52 45/230
FB https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A3%D0%90%D0%A1%D0%93-100608942048327/